Våre datafolk har lang erfaring med datasikkerhet og  kan hjelpe til med å utføre helsesjekk på alle typer datamaskiner og nettverk slik at kunder får vite hvilke tilstand IT-systemene er i.
Sammen med denne statusen gir Datafolka løsningsforslag til dataproblemene  slik kunden har et fullstendig beslutningsgrunnlag.
Vi har lang erfaring i å designe, installere og gjøre alle komponenter sikre slik at våre kunder kan være trygge og sove godt om natten.
Vi passer på at informasjon som vi blir gitt tilgang til er oppbevart på en slik måte at de ikke kommer på avveie.

Datatrygghet og sikkerhet