Sikkerhet og trygghet er svært viktig for våre kunder.
Våre datafolk kan hjelpe til med å gjøre helsesjekk på alle typer datamaskiner og nettverk.
Vi har lang erfaring i å designe, installere og gjøre alle komponenter sikre slik at våre kunder kan være trygge og sove godt om natten.

Vi har gode rutiner og sikker oppbevaring av informasjon og data.
Vi passer på at informasjon som vi blir gitt tilgang til er oppbevart på en slik måte at de ikke kommer på avveie.
Våre ansatte har godkjent vandelsattest fra politiet og alle ansatte  har undertegnet taushetserklæring.

Datatrygghet og sikkerhet