Vi kan hjelpe deg hvis du har behov for datautstyr, som datamaskiner, printer, Office365 eller noe annet.
Datafolka våre hjelper deg i «jungelen» av bokser og dippedutter, programvare og lisenser.
Vi kan forklare deg tekniske spesifikasjoner som virker «gresk» på en enkel og folkelig måte slik at du forstår hva du trenger.
Vi kan hjelpe deg med å finne det du har behov for uten at du må å være bekymret for at vi selger deg noe du ikke trenger.

Dippedutter og programvare