Vi kan hjelpe deg hvis du har behov for datautstyr, som datamaskiner, printer, Office365 eller noe annet.
Datafolka våre hjelper deg i «jungelen» av bokser, dippedutter, programvare og lisenser.
Vi kan forklare deg tekniske spesifikasjoner som virker «gresk» på en enkel og folkelig måte slik at du forstår hva du trenger.
Vi kan hjelpe deg med å finne det du har behov for uten at du må å være bekymret for at vi selger deg noe du ikke trenger.

Dippedutter og programvare