Hvorfor velge Datafolka?

Det som skiller oss fra mange andre databedrifter er at vi ønsker å bidra til å finne løsninger som gjør at det blir minst mulig bruk for oss når løsningene er operative. Vår brukerstøttetjeneste har fokus på å lære bort løsningen på problemet slik at du neste gang kan løse problemet på egen hånd, hvis det er noe du enkelt kan gjøre selv, og hvis det er ønskelig. Vi ønsker å hjelpe deg på en måte som gir deg mest mulig verdi for pengene og som kan spare deg for fremtidige kostnader. Siden «teknologitoget» går så raskt er det mange SMB bedrifter som trenger en profesjonell teknologipartner til å får råd om hvilke «teknologitog» en bør være med på å hvilke en ikke trenger å bry seg om. De større bedriftene får slike gode råd fordi de har penger til å kunne betale dyre konsulenter, nå kan også SMB bedrifter få disse gode rådene til en mye bedre pris av Datafolka fordi vi vet at dersom kundene våre lykkes så lykkes vi også.

For at du skal få en mest mulig problemfri datahverdag er vi her for deg. Vi gir råd, vi drifter og vedlikeholder og vi gir brukerstøtte. For deg er det viktig at ting bare virker, og at datakluss blir fikset når du trenger det. På den måten kan du og dine kolleger gjøre det som dere egentlig skal gjøre på jobb for at bedriften skal være lønnsom og ha mulighet til å beholde arbeidsplasser. I tillegg til å sørge for at ting virker er vi også med deg når du vil fornye din digitale satsing. Vi er med deg når du vil se på nye måter å tjene penger på. Vi er med deg når du ønsker å finne nye måter å redusere kostnader på. Vi er med deg når du vil se på nye måter å jobbe på som er smartere og mindre ressurskrevende. Vi er stor tilhenger av smarte automatiseringer av oppgaver og prosesser som kan frigjøre tid og ressurser.