Villkår og betingelser

VILKÅR OG BETINGELSER FOR ALLE TJENESTER FRA DATAFOLKA AS

Datafolka AS tilbyr IT tjenester til mange klienter, og vi har et ansvar for å beskytte hver klient og å yte den beste service vi kan levere. Følgende vilkår og betingelser gjelder for alle klienter av Datafolka:

Fakturering

Vi har ulike betalingsmåter for våre tjenester, avhengig av tjenestetype og kundeforhold. Dersom du ikke er tilfreds innen de første 30 dagene du benytter Systemcare tilbyr vi med glede full tilbakebetaling. (30 dagers tilbakebetaling gjelder kun for Systemcare, ikke brukerstøtte eller andre tjenester). Vi godtar Visa, Master Card, Vipps og andre betalingsformer. Det er ingen bindingsperiode for Systemcare ved «måned til måned» abonnement. Det er automatisk avtalefornyelse etter hver avtaleperiode dersom vi ikke mottar beskjed om annet.

Forsinket betaling

Alle kunder blir fakturert basert på dato for første aktivering. Dersom du ikke betaler for fornyelse av tjenesten innen 5 dager etter deaktivering vil din konto bli suspendert. Dersom du ikke betaler for fornyelse av tjenestene innen 30 dager etter deaktivering vil kontoen bli avsluttet. Du vil motta påminnelse på mail i denne perioden.

Policy for personvern

Systemcare er til for å beskytte og ta vare på maskinen og systemene som kjører på maskinen. Utenom ved scanning av virus blir ikke dokumenter, bilder og andre liknende filer rørt av Systemcare. Systemcare og teknikere som gjør oppdrag for våre kunder bistår med å passe på at dine sensitive data, dokumenter, passord etc. blir oppbevart på tryggeste måte. Systemcare og teknikere har selvpålagt taushetsplikt om all informasjon de kommer i kontakt med gjennom brukerstøtte og kundekontakt.

Policy for akseptabelt bruk

Vi er til for å hjelpe våre kunder. Vi ønsker at våre kunder skal kunne komme til oss med alle sine problemer og bekymringer som har med data å gjøre. Derfor har vi selvpålagt taushetsplikt om det vi får kjennskap til når vi hjelper. Men, det er du som har ansvar for det du bruker data til og det som finnes på din egen maskin og systemer. Du kan ikke ta backup med våre systemer av noe som bryter med norsk lov. I teksten under formuleres det samme budskapet på en måte som hindrer at vi kommer i en situasjon som setter oss i knipe på grunn av noe som har blitt gjort av våre kunder:

Alle tjenester som tilbys av Datafolka AS kan kun benyttes til lovlige formål. Overføring eller lagring (på våre systemer/backup) som bryter med norsk lov er forbudt. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til: materiell med kopirettigheter, materiell som oppfattes som truende. Kunden er enig i at Datafolka og Datafolkas ansatte ikke skal innblandes i informasjon, materiell eller handlinger som ikke er tillatt ved norsk lov. Kunden anerkjenner at tjenestene som tilbys er av en slik natur at det er mange grunner til at tjenestene kan bli avbrutt, utenom bedriftens forsømmelse, og at skader som blir et resultat av et avbrudd av tjenesten er vanskelig å fastslå. Derfor er kunden enig i at Datafolka ikke skal bli holdt ansvarlige for noen former for skade som oppstår fra slike årsaker bortenfor de direkte og med eksklusiv kontroll av Datafolka. Kunden anerkjenner videre at Datafolka’s ansvar for egen forsømmelse ikke i noe tilfelle skal overgå en sum som er tilsvarende prisen som kunden betaler for tjenester fra Datafolka i perioden hvor skaden oppsto. Datafolka skal ikke i noen tilfeller bli holdt ansvarlig for noen spesielle eller følgeskader, tap eller skade. Ulovlighet i alle former, inkludert men ikke begrenset til uautorisert distribusjon av kopibeskyttet materiale, programvare eller annen data, trakassering, svindel, etc.

Erstatningspolicy

Du er enig i at du benytter Datafolka’s tjenester og fasiliteter på egen risiko. Datafolka AS fraskriver seg spesielt alle garantier om salgbarhet og nytteverdi for bestemte formål. Datafolka skal ikke i noen tilfelle bli hold ansvarlige for noen tap, tap av data, eller andre kommersielle skader, inkludert men ikke begrenset til spesielle, tilfeldige, følger eller andre skader. Kunden bekrefter at den skal forsvare, erstatte, hjelpe og holde Datafolka AS harmløs fra enhver og alle krav, tap, kostnader, inklusive rimelige advokatkostnader hevdet mot Datafolka AS, dets agenter, ansatte eller ledelse og eiere. Kunden bekrefter at den vil forsvare, erstatte og holde Datafolka AS harmløs fra erstatning og gjeld som oppstår fra hvilken som helst skade på person eller eiendom som er forårsaket av produkter som er solgt eller på andre måter distribuert i forbindelse med Datafolka AS’s server.

Datafolka AS reserverer seg retten til å gjøre avtalte endringer på kunders datasystemer innenfor avtalen når det er i kundens interesse. Systemcare vil forsøke å rette opp problemer, men det er ikke noen garanti for at det er mulig. Datafolka AS fraskriver seg alt ansvar for eventuelle skader eller tap som oppstår under arbeid med å forsøke å løse problemer med en maskin.

Begrensing av ansvar

Datafolka AS skal ikke bli holdt ansvarlig for noen hevdede skader, inkludert tilfeldige og følgeskader, som oppstår under vedlikehold, ved brukerstøtte eller av at systemet blir utilgjengelig for hvilken som helst grunn. Videre skal Datafolka ikke bli holdt ansvarlig for hevdede skader, inkludert tilfeldige eller følgeskader som er et resultat av korrupte eller slettede data i noen form fra kunders maskiner eller fra Datafolka AS’s servere eller IT systemer. Alle skader skal være begrenset til umiddelbar avslutning av tjeneste.

Ansvarsfraskrivelse

Datafolka AS kan ikke blir holdt ansvarlig for nedetid, datakrasj eller tap av data. Vi kan ikke bli holdt ansvarlig for estimerte inntjeninger som en kunde ville hatt dersom deres datasystem fungerte som det skulle. Visse tjenester som tilbys av Datafolka AS blir videresolgt. Derfor er det enkelte programvare, maskinvare og utstyr som ikke er direkte eid eller utviklet av Datafolka AS. Datafolka AS har rett til å endre hvilken som helst av punktene i dette dokumentet uten varsel.

Markedsføring

Ved å akseptere disse betingelsene gir kunden Datafolka lov til å bruke kundens navn og logo i markedsførings materiell både digitalt og i trykte media.

Dersom kunden ønsker å reserve seg mot at Datafolka kan bruke kundens navn og logo i markedsføring materiell må Datafolka ha skriftlig beskjed om dette til epost adresse [email protected]